Tất cả các khách hàng trên toàn quốc khi mua hàng tại Shop đều được thanh toán khi nhận hàng.